Lokalizacja zagrożeń deformacją nieciągłą terenu_3