Badania geofizyczne w rejonie szybu Ryszard w Sosnowcu