Oferta

Oferta MET-GEO

Przedstawiamy szczegółową ofertę firmy MET-GEO.

Badania geofizyczne w celu rozpoznania podłoża gruntowego pod względem występowania: płytkich zrobów, przebiegu uskoków, form krasowych zagrożeń związanych z awariami budowlanymi – prowadzących do deformacji powierzchni terenu, deformacji oraz zniszczeń obiektów budowlanych, deformacji infrastruktury drogowej, kolejowej.

Lokalizacja form krasowych | Lokalizacja form krasowych2 | Lokalizacja form krasowych3

Badania geofizyczne – geologiczne wykonywane w celu określenia przyczyn już powstałych deformacji nieciągłych, terenu, obiektów, dróg, kolei, itp.

Lokalizacja zagrożeń deformacją nieciągłą terenu | Lokalizacja zagrożeń deformacją nieciągłą terenu_2  | Lokalizacja zagrożeń deformacją nieciągłą terenu_3

Badania geofizyczne na terenach predysponowanych do występowania ruchów masowych – badania umożliwiające rozpoznanie ciągłe, przestrzenne, bezinwazyjne struktury badanego podłoża pod względem występowania potencjalnych płaszczyzn poślizgu.

Ruchy Masowe

Badania geofizyczne metodami falowymi i elektrycznymi w celu inwentaryzacji infrastruktury, szczelności i przebiegu infrastruktury.

Badania geofizyczne wykonywane w celu rozpoznania występujących warstw wodonośnych.

Lokalizacja warstwy wodonośnej

Badania geofizyczne w celu rozpoznania złóż kruszyw naturalnych.

Badania geofizyczne – środowiskowe wykonywane w celu rozpoznania zasięgu występujących niezinwentaryzowanych wysypisk śmieci, określenia zasięgu aureoli skażeń.

Archeologia sądowa – geofizyka archeologiczna – badania geofizyczne wykonywane w celu lokalizacji potencjalnych niezidentyfikowanych pochówków, wsparcia wykonywanych badań archeologicznych – sondażowych. Badania stanowiące postępowanie prokuratorskie.

Badania geologiczne – wiercenia do głębokości 13,5 m – rozpoznanie geologiczne – opinie geologiczne, sondowanie gruntów.