Prace geofizyczne i geologiczne

Firma MET-GEO powstała w 2013 roku. Jesteśmy grupą specjalistów z dziedziny geofizyki, geologii, archeologii sądowej i wiertnictwa. Zajmujemy się pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie ochrony środowiska, geologii inżynieryjnej, geofizyki. Naszą działalność prowadzimy na terenie całego kraju. Przygotowujemy dla naszego klienta również ekspertyzy, projekty i dokumentację. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do realizowania naszych zadań, a także zaawansowanym oprogramowaniem. Wśród przyjmowanych przez nas zleceń są zarówno małe inwestycje, jak i duże projekty geotechniczne czy geofizyczne. Nasza kadra ma uprawnienia geofizyczne i geologiczne w zakresie projektowania, dozorowania i wykonywania prac geofizycznych i geologicznych.

 

Geofizyka

 

Geologia

 

Poszukiwania wody

 

Kontakt

Archeologia sądowa, geofizyka archeologiczna, szkody górnicze

Specjalizujemy się w zagadnieniach takich jak: lokalizacja deformacji nieciągłej terenu, szkody górnicze, rozpoznanie potencjalnych ruchów masowych, archeologia sądowa, geofizyka archeologiczna, a także poszukiwanie warstw wodonośnych. Cechuje nas indywidualne podejście do klientów, nowoczesny sprzęt, a także skuteczność badań w zurbanizowanym terenie. Oferta MET-GEO skierowana jest do klientów indywidualnych, urzędów miasta, wydziałów środowiska, kopalń, hut, GDDiA, SRK itp. W ciągu kilku lat naszej działalności dokonaliśmy przetwarzania i interpretacji kilkuset kilometrów kwadratowych pomiarów elektrooporowych, a także kilkuset kilometrów profili georadarowych i elektrooporowych ERT oraz wielu pionowych sondowań elektrooporowych PSE.

Badania geofizyczne

Przeprowadzamy badania geofizyczne na potrzeby budownictwa, zagospodarowania terenu i ochrony środowiska. Dzięki nim jesteśmy w stanie ocenić miąższość warstw budujących podłoże, rozpoznajemy tereny dawnej, a także obecnej eksploatacji górniczej, jak również jesteśmy w stanie wykryć obiekty archeologiczne czy pozostałości fundamentów.

Wyposażenie firmy MET-GEO

  • urządzenie do badań elektrooporowych – tomografia elektrooporowa 2D,
  • pionowe urządzenie do badań elektrooporowych – 2D poziome, wielopoziomowe profilowanie elektrooporowe,
  • georadar o częstotliwości 70 MHz, 125 MHz, 300 MHz, 700 MHz,
  • urządzenie do badań elektromagnetycznych,
  • specjalistyczne oprogramowania geodezyjne, geofizyczne 1D, 2D, 3D, geologiczne, graficzne
  • wiertnica Sedidrill 70G

Współpraca

Współpracujemy z Urzędem miasta Trzebini, Parkiem Śląskim, Urzędem Miasta Tarnowskie Góry, PCC Rokita, Gazoprojekt S.A., GPR24.COM.PL, IPN, PWPW, Cegielnia Sosnowiec Miedary Sp. z o.o., PUW HKW Sp. z o.o.